Cung cấp động cho nhà máy sản xuất Container Hòa PhátVũng tàu