CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP

 

Chính sách thành viên

 

Tiêu Chí DIMOND

GOLD

SILVER

Bán Hàng

- Áp dụng mức giá KH VIP ( Giá CTM)

- Giảm thêm 5% với sản phẩm Khớp nối, Nhông xích tiêu chuẩn ( hàng đặc biệt/inox, tai gá giữ nguyên)

 

- Áp dụng mức giá KH VIP ( Giá CTM)

- Giảm thêm 5% với sản phẩm Khớp nối, Nhông xích tiêu chuẩn ( hàng đặc biệt/inox, tai gá giữ nguyên)

 

- Áp dụng mức giá KH VIP ( Giá CTM)

- Giảm thêm 5% với sản phẩm Khớp nối, Nhông xích tiêu chuẩn ( hàng đặc biệt/inox, tai gá giữ nguyên)

 

Giao hàng

- Cam kết thời gian giao hàng:

- Giá trị đơn hàng nhỏ nhất: 2.000.000 (không tính VAT)

- Cam kết thời gian giao hàng:

- Giá trị đơn hàng nhỏ nhất: 3.000.000 (không tính VAT)

- Cam kết thời gian giao hàng:

- Giá trị đơn hàng nhỏ nhất: 5.000.000 (không tính VAT)

Đổi hàng - Được đổi không tính phí trong thời gian 60 ngày kể từ ngày giao hàng - Được đổi không tính phí trong thời gian 30 ngày kể từ ngày giao hàng - Được đổi không tính phí trong thời gian 15 ngày kể từ ngày giao hàng
Trả hả - Được trả lại hàng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày giao hàng - Được trả lại hàng trong thời gian 20 ngày kể từ ngày giao hàng - Được trả lại hàng trong thời gian 10 ngày kể từ ngày giao hàng
Bảo hành

- Thời gian bảo hành: 15 tháng

- Thời gian bảo hành: 15 tháng - Thời gian bảo hành: 12 tháng