Blue White C-6250HV

Blue White C-6250HV

Model: C-6250HV

Loại Bơm: Bơm Màng

Lưu lượng max: 100 lít/h

Áp suất max: 0,25 kg/cm2

Bảo hành: 12 tháng

Hiệu: Blue-White (USA)

Nhận báo giá
Mô tả chi tiết hàng hóa
Đánh giá, bình luận
Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE