Blue White C-645P

Blue White C-645P

Model: C-645P

Loại Bơm: Bơm Màng

Lưu lượng max: 11,5 lít/h

Áp suất max: 5,6 kg/cm2

Bảo hành: 12 tháng

Hiệu: Blue-White (USA)

Nhận báo giá
Mô tả chi tiết hàng hóa
Đánh giá, bình luận
Hỗ trợ trực tuyến

HOTLINE